Electrotech Sweden AB

Vår specialitet

-förbränningskontroll


Hem Verksamhet Produkter Historia Kontakt

Produkter

Electrotech säljer och servar ett brett produktsortiment inom så skilda områden som förbränningskontroll och smörjning av järnvägsräls, men äganderätten för de flesta av dessa produkter tillhör respektive kundföretag. Ett lysande undantag finns dock, den mycket kompetenta MOC-100.

MOC-100

MOC-100 är en styrenhet med "lambda" O2-givare speciellt utvecklad för att kontrollera O2-halten i förbränningsprocesser. Den har 4 alternativa huvudfunktioner: " Styra luften till förbränningsprocessen för att nå det önskade O2-värdet. " Styra bränslematningen för att nå det önskade O2-värdet. " Styra ett luftspjäll för att nå det önskade O2-värdet. " Generera en analog signal som är proportionell mot O2-halten för användning i andra system. ( O2-mätare ). Förutom de ovan nämnda funktionerna är MOC-100 utrustad med möjligheter till temperaturmätning, larm och extern kommunikation. Läs mer om MOC-100 i dess manual.

MOC-100, Engelsk manual, pdf MOC-100, Svensk manual, pdf